Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

In túi giấy cán màng 2 lớp

In túi giấy cán màng 2 lớp
In túi giấy cán màng 2 lớp là sao? Nghĩa là túi giấy sẽ được cán 2 lớp màng  bảo vệ lớp giấy bên trong khỏi các tác động môi trường bên ngoài,giúp bề mặt túi giấy lun giữ được màu sắc,mực in,..